พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรธรรมทายาท วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรธรรมทายาท
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี