ฆ่าความโกรธ

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2547

 

 

ฆ่าความโกรธเสียได้
ย่อมไม่เศร้าโศกในกาลไหนๆ

 

สรภังคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๓๗

 

 Total Execution Time: 0.0011688311894735 Mins