สามเณรภาคฤดูร้อนออกบิณฑบาต โปรดญาติโยม ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2560

สามเณรภาคฤดูร้อนออกบิณฑบาต โปรดญาติโยม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ต.สระกำแพงใหญ่  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0022172848383586 Mins