กิจกรรมงานบุญมหาสงกรานต์  สืบสานประเพณีไทย สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญมหาสงกรานต์  สืบสานประเพณีไทย
สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ศาลาประชาคม หน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0021976470947266 Mins