กิจกรรมงานบุญวันคุ้มครองโลก และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๔๖,๔๖๔,๖๔๖ จบ วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ครบ ๔๖,๔๖๔,๖๔๖ จบ
วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
วันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0089398304621379 Mins