พิธีอุปสมบทหมู่พระภิกษุธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นพิเศษ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าหมาก ตำบลแม่ลาน้อย
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560
ประธานสงฆ์ พระครูอนุสิทธิ์ ปริยัติโวหาร เจ้าคณะ ตำบลแม่ลาน้อย 
ประธานฝ่ายฆราวาส พันตำรวจเอกอดุลย์ เม่นบางผึ้ง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลาน้อย และ
กัลยาณมิตรจุฑาทิพย์ นาคสมภพ ,กัลยาณมิตร เดฟเลฟ โยกเกอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.017420482635498 Mins