ชีวิต perfect

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2560

ชีวิต perfect,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

ชีวิต perfect   

               บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกมีชีวิตสะดวกสบาย ทั้งที่อยู่อาศัย การเดินทาง และหน้าที่การงานมาตลอด

 

           คุณครูไม่ใหญ่

            ที่ลูกเกิดมามีความสบาย ทั้งที่อยู่อาศัยการเดินทาง และหน้าที่การงานมาตลอดเพราะบุญในอดีตที่

ลูกได้ทำทาน รักษาศีลเจริญภาวนา สร้างบารมีมาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

 Total Execution Time: 0.0098854660987854 Mins