พิธียกคานมงคลวัดพระธรรมกายสิงคโปร์ วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2560

พิธียกคานมงคลวัดพระธรรมกายสิงคโปร์
วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.012378132343292 Mins