ธรรมะเป็นที่พึ่ง

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2560

ธรรมะเป็นที่พึ่ง

 

 

ยายมองไปตลอดหมด

ก็เห็นชัดว่า ในโลก ในธาตุ ในธรรมทั้งหมดนี้

ไม่มีใครเลยที่จะช่วยยายได้

ยกเว้นยายจะช่วยตัวเองเท่านั้น

ยายจึงพยายามช่วยตัวเองมาตลอด

ทุกข์ของเราใครเขาจะช่วยได้

คิดหาทางช่วยตัวเองอยู่เสมอ

หวังเอาตัวเองเป็นที่พึ่ง

หวังพึ่งธรรมะในตัวเอง

ที่เอาตัวรอดมาได้ทุกอย่าง

เพราะยายมีธรรมะเป็นที่พึ่ง

 

๕ พฤษภาคม ๒๕๒๓

 

 

 Total Execution Time: 0.0012316505114237 Mins