เกือบตาย ๒

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2560

เกือบตาย ๒,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 เกือบตาย ๒

      การป่วยครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิติ ของน้องชายเป็นอย่างมาก ตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่า “บุญมีจริง ช่วยได้จริง” ชีวิตต่อจากนี้ไปจะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ จะสร้างบุญสร้างบารมีตามอย่างพี่สาว และกราบขอขมาพระน้องชาย ที่เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจซึ่งก็ทำให้ลูกมีความสุขมาก

   บุพกรรมใดที่ทำให้น้องชายกว่าจะเข้าใจเรื่องบุญมากๆ ก็ต้องมาเจอเรื่องราวที่ตัวเองเกือบตายก่อน ทำไมเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญตั้งแต่แรก และต้องประกอบเหตุอย่างไรถึงจะทำให้ทุกภพชาติ เกิดมาก็เข้าใจเรื่องบุญได้ในทันทีอย่างลึกซึ้ง จะได้ไม่เสียเวลาในการสร้างบารมีคะ


     คุณครูไม่ ใหญ่

     น้องชายกว่าจะมาเข้าใจเรื่องบุญได้นั้นก็เกือบตาย เพราะชาติในอดีตไม่ค่อยเข้าหาสมณะเพื่อฟังธรรม จึงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ต้องหมั่นเข้าหาบัณฑิตนักปราชญ์ ผู้ฉลาดในธรรม หรือเข้าหาสมณะผู้ทรงธรรม แล้วตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพ หมั่นพิจารณาธรรม และก็ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรม จึงจะทำให้ภพชาติต่อไปเข้าใจเรื่องบุญบาปง่าย จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการสร้างบารมี

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

 

๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘