เกือบตาย ๒

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2560

เกือบตาย ๒,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 เกือบตาย ๒

      การป่วยครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิติ ของน้องชายเป็นอย่างมาก ตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่า “บุญมีจริง ช่วยได้จริง” ชีวิตต่อจากนี้ไปจะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ จะสร้างบุญสร้างบารมีตามอย่างพี่สาว และกราบขอขมาพระน้องชาย ที่เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจซึ่งก็ทำให้ลูกมีความสุขมาก

   บุพกรรมใดที่ทำให้น้องชายกว่าจะเข้าใจเรื่องบุญมากๆ ก็ต้องมาเจอเรื่องราวที่ตัวเองเกือบตายก่อน ทำไมเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญตั้งแต่แรก และต้องประกอบเหตุอย่างไรถึงจะทำให้ทุกภพชาติ เกิดมาก็เข้าใจเรื่องบุญได้ในทันทีอย่างลึกซึ้ง จะได้ไม่เสียเวลาในการสร้างบารมีคะ


     คุณครูไม่ ใหญ่

     น้องชายกว่าจะมาเข้าใจเรื่องบุญได้นั้นก็เกือบตาย เพราะชาติในอดีตไม่ค่อยเข้าหาสมณะเพื่อฟังธรรม จึงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ต้องหมั่นเข้าหาบัณฑิตนักปราชญ์ ผู้ฉลาดในธรรม หรือเข้าหาสมณะผู้ทรงธรรม แล้วตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพ หมั่นพิจารณาธรรม และก็ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรม จึงจะทำให้ภพชาติต่อไปเข้าใจเรื่องบุญบาปง่าย จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการสร้างบารมี

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

 

๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
 

 Total Execution Time: 0.0010057330131531 Mins