ถ้อยคำ ( ๑๒) นำใจใส

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2560

 

 

ถ้อยคำ ( ๑๒) นำใจใส

ทำตัวติดดิน

ดีกว่าเย่อหยิ่งติดฟ้า

ต่อให้ร้องไห้จนนํ้าตาท่วมสวรรค์ ก็ไปสวรรค์ไม่ได้

ต่อให้กองลมบัติท่วมสวรรค์ ก็ซี้อสวรรค์ไม่ได้

จะไปได้เพราะทาน ศีล ภาวนา

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 

 Total Execution Time: 0.0056882341702779 Mins