บุญเป็นที่พึ่ง

วันที่ 29 กพ. พ.ศ.2547

 

ปางน้อยลำเหนียกรู้                     เรียนคุณ
 

ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน                                    ทรัพย์ไว้
 

เมื่อกลางแก่แสวงบุญ                               ธรรมชอบ
 

ยามหง่อมทำใดได้                             แต่ล้วนอนิจจัง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.024759034315745 Mins