กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันที่ ๕-๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ
วันที่ ๕-๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี