พิธีเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา ๙๐ ปี

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2560

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช
เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา ๙๐ ปี ณ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0021675189336141 Mins