กิจกรรมพัฒนาวัด "รักษ์วัด รักศีล๕ " มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี สันติ ปลอดยาเสพติด วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

ตามรอยพ่อ รักษ์วัด รักษ์ศีล
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ณ วัดมงคลพุการาม ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดธัมมจักกัปวัตนสูตร
กิจกรรมพัฒนาวัด "รักษ์วัด รักศีล๕ "
มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี สันติ ปลอดยาเสพติด
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0029368321100871 Mins