คณะครู นักเรียน โรงเรียนดลวิทยา ชั้น ประถมศึกษา 4 ถึง มัธยมศึกษา 6 ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และสวดธรรมจักรฯ เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0017793695131938 Mins