รับศึกได้

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2560

รับศึกได้

 

 

ธรรมะของยายนะ

รับศึกได้เป็นร้อย

เรื่องนี้ไม่มีใครเข้าใจ

แต่ตัวยายเองเข้าใจดีว่า อะไรเป็นอะไร

เหตุที่ได้ปฏิบัติธรรมมามาก

และหวังพึ่งธรรมะในตัวเอง

ถึงเอาตัวรอดได้อย่างนี้

 

ไม่ได้บันทึกวันที่

 

 

 Total Execution Time: 0.00094821453094482 Mins