ถ้อยคำ ๙๐ นำใจใส

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2560

 ถ้อยคำ ๙๐ นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 


   ถ้อยคำ ๙๐ นำใจใส


   ประสบการณ์มาก ไม่แน่ว่าเป็นประสบการณ์ดี

   ประสบการณ์ดี คือ ประสบการณ์ที่มีประโยชน์

          ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ คือ ประสบการณ์ภายใน

           ประสบการณ์ภายใน คือ ประสบการณ์จากใจหยุดนิ่ง

                ประสบการณ์ภายในที่สมบูรณ์ เกิดจากใจที่หยุดสมบูรณ์

              ประสบการณ์ภายในที่ถูกต้อง เกิดจากใจที่หยุดถูกส่วน

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 Total Execution Time: 0.003915282090505 Mins