ถ้อยคำ ๑๒๒ นำใจใส

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ ๑๒๒ นำใจใส  ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ถ้อยคำ ๑๒๒ นำใจใส 

 

 พลังใจเป็นต่อ เพราะใจจ่อศูนย์กลางกาย
   รับรองว่าถูกหลอก ถ้าใจออกจากศูนย์กลางกาย
    เวลาที่ดีที่สุด คือ เวลาที่ใจหยุดอยู่ศูนย์กลางกาย
    ใจตรึกศูนย์กลางกาย บุญมากมายมหาศาล
    
    ในกลางมีกลาง ในกลางมีกาย
    ในกายมีกลาง   ในกลางมีกาย
     ในกายมีกาย    ในกายก็มีกลาง

 

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ