คนเกิดวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2560

คนเกิดวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

  

         คนเกิดวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ

 

      ที่คนเกิดวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ จะเป็นคนธัมมะธัมโมเสมอไปจริงหรือไม่ และคนเกิดในวันนี้จะมีกระแสบุญ เป็นพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไร


      คุณครูไม่ใหญ่

     คนเกิดวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ก็มีส่วนที่เป็นคนมีพื้นฐานจิตใจดี และสนใจเรื่องธรรมะ แต่ก็ไม่ทุกคน คนเกิดในวันนี้เป็นแค่ส่วนประกอบของจิตใจที่สนใจเรื่องธรรมะ มีพื้นฐานที่ดีที่แตกต่างจากคนอื่นเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017972000439962 Mins