พิธีถวายยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2560

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0012350678443909 Mins