พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 185,185,185 จบ

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2560

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 185,185,185 จบ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบ 133 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0041979511578878 Mins