ทำบุญตอนเป็นพระ

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2560

ทำบุญตอนเป็นพระ
            ระหว่างพระภิกษุทำบุญกฐินกับสาธุชนทำบุญกฐิน จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรครับ


คุณครูไม่ ใหญ่
            พระภิกษุททำบุญกฐินกับสาธุชนททำบุญกฐิน อานิสงส์จะได้ต่างกันก็ตรงที่ผู้ให้มีศีลมากกว่า ก็จะได้อานิสงส์มากกว่า เช่น จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติมากกว่าเป็นต้น คือ ดีกว่าของฆราวาส

 

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร