บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๗

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2560

ถ้าชาตินี้เราลำเค็ญ

แปลว่า ชาติที่ผ่านมา...เราปฎิเสธบุญ

 

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 Total Execution Time: 0.014873464902242 Mins