บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๓๗

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2560

 

วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไป

อย่าประมาท

เราต้องสร้างบุญกัน

ให้เต็มที่ทุกๆวัน

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 Total Execution Time: 0.0071091016133626 Mins