พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างสรรเยาวชนคนดีเพื่อสังคม ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี ประธานกฐิน : กัลฯฉวีวรร คำธนะ - กัลฯทองชุบ มีต้องปัน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสร้างสรรเยาวชนคนดีเพื่อสังคม
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี
ประธานกฐิน : กัลฯฉวีวรร คำธนะ - กัลฯทองชุบ มีต้องปัน
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560