พิธีทอดกฐินสามัคคี และเปิดป้ายอาคารปฎิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมริมธาร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี และเปิดป้ายอาคารปฎิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี
ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมริมธาร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560