สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กระทรวงการคลัง

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กระทรวงการคลัง โดย ท่าน รมต.อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กระทรวงการคลัง โดย ท่าน รมต.อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา 
ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
วันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐