บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง๕๖

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2560

ถ้าหมดบุญ...ก็หมดลม

หมดสิทธิ์หายใจ

หมดสิทธิ์ครอบครอง

ทุกสิ่งทุกอย่าง

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 Total Execution Time: 0.0086267312367757 Mins