พิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2560

พิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี