การบูชาพระธาตุ

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2560

การบูชาพระธาตุ
         ลูกมีพระธาตุอยู่ ๓ องค์ แต่ท่านเสด็จมาเพิ่มอีกเป็น ๙ องค์ เมื่อลูกนำมาลอยน้ำพระธาตุแต่ละองค์ก็จะดึงดูดเข้าหากัน แล้วหมุนเวียนเป็นวงกลมเร็วๆ รอบขันน้ำอย่างน่าอัศจรรย์ ทำไมพระธาตุถึงแสดงปาฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้ พระธาตุมีกายสิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่หรือไม่คะ

คุณครูไม่ ใหญ่
           พระธาตุแสดงปาฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้เพราะท่านเสด็จมาเองบ้าง หรือแตกตัวออกเองด้วยพุทธานุภาพบ้าง รวมทั้งจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นพระธาตุไม่มีกายสิทธิ์ แต่จะมีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิคอยรักษาอยู่
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙