บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๙๖

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2560

การให้มีอานุภาพมาก

เพราะเป็นต้นทาง

เเห่งความสุขทั้งมวล


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑

 Total Execution Time: 0.0055436333020528 Mins