เพลง สวดมนต์ค้ำจุนโลก

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2560

 

 

เพลง : สวดมนต์ค้ำจุนโลก
คำร้อง : Singing For Change The World
ขับร้อง : เนรดาว
ทำนอง : จากเพลง สยามเมืองยิ้ม
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ลำดับภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

***--------------------------------------------------------------------------------------------------***

มารวมใจเถิดสวดมนต์รวมใจ
ให้บุญหนุนใจ ปลื้มใจสายบุญล้นปริ่ม
ทั่วโลกสืบสานขนานนาม
ชาวพุทธสยามแดนดิน
มากันทั่วถิ่นผลบุญยาวนาน
รวมใจทั่วโลกพลังแห่งใจ
ร้อนกายจากไหน แต่ใจชุ่มเย็นตรงข้าม
สิ่งที่หม่นหมองหัวใจขุ่น
มาสวดเอาบุญเมืองสยาม
ใจใสทุกยามทุกผู้ทุกนาม
ดวงจิตชื่นบาน ผสานใจสวดทั่วไทย
เสียงธรรมจักรผ่องใส
กังวานก้องไปจากใจชื่นบาน
รวมใจสัตย์ซื่อ ยึดถือความดียาวนาน
ด้วยใจชุ่มชื่นเบิกบาน
สวดไปใจนั่นซึ่งในพระคุณ
ร่วมใจมุ่งมาดและปรารถนา
ผลบุญท่วมฟ้ากลิ่นธรรมละอองหอมกรุ่น
เมื่อเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์
โลกอยู่ต่อได้เพราะบุญหนุน
สวดแล้วได้บุญค้ำจุนเสมอ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร