ตักบาตรพระ-รับพรปีใหม่ ภิกษุสามเณร ๕๐๐ รูป ณ วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 27 ธค. พ.ศ.2560

ตักบาตรพระ-รับพรปีใหม่ ภิกษุสามเณร ๕๐๐ รูป
ณ วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐