ลูกติดเกม

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2561

ลูกติดเกม
           ลูกสาวคนที่สอง เคยติดเกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ถึงขนาดว่าทั้งวันเห็นแต่เกมกินข้าวก็นึกถึงแต่เกม ปัจจุบันนี้เขาไม่ติดแล้วแต่เขาอยากทราบว่า คนที่ติดเกมคอมพิวเตอร์จะบาปไหมคะ แล้วจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้าง หรือไม่
คุณครูไม่ ใหญ่
           ติดเกมคอมพิวเตอร์ ก็จะทำให้เสียเวลาในการทำความดีในด้านอื่น และอาจจะเสียการเรียน และเสียทุกอย่างจนชีวิตตกอับอีกทั้งถ้าเป็นเกมเกี่ยวกับการฆ่าฟันกันเป็นต้น ก็จะทำให้ใจเศร้าหมอง เล่นทุกวันใจหมองทุกวัน ก็สั่งสมความหมองไปเรื่อยๆ ถ้ามาฉายให้เห็นในตอนใกล้จะตาย เกมคอมพิวเตอร์ก็จะพาไปอบายได้ นี่สำคัญนะเรามีดวงตา เรามีอวัยวะทุกอย่างในร่างกายไว้สำหรับสร้างบารมี เมื่อใช้อะไรไปแล้วต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นบุญเป็นความดีงามที่จะทำให้ชีวิตเราสูงส่งขึ้นจึงจะถูกหลักถ้าใช้ไปแล้วทำให้ชีวิตเราตกต่ำก็อย่าไปทำนะลูกนะ


 จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘