ไม่มีแม่ให้กอด

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2561

ไม่มีแม่ให้กอด
           ลูกเกิดมาในครอบครัวอบอุ่น แต่โชคร้ายที่กลับไม่มีโอกาสได้รับความอบอุ่นนั้นเพราะตั้งแต่ตัวลูกอายุ ๓ เดือน คุณแม่ก็ป่วยเป็นวัณโรค ซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศนอร์เวย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อลูกจึงถูกส่งไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องเติบโตในสถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่ได้รับความอบอุ่นจาก
แม่เหมือนคนอื่น และเพราะเหตุใดจึงย้ายที่อยู่ถึง ๑๒ ครั้ง

คุณครูไม่ ใหญ่
            ลูกต้องเติบโตในสถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่ได้รับความอบอุ่นเหมือนคนอื่นๆ เพราะในอดีตตัวลูกมีอาชีพเพาะพันธุ์ลูกสัตว์ขายเช่น พันธ์ปุ ลา ทำให้แม่ลูกแยกจากกันบ่อยๆหลายๆ ครั้งเพราะเป็นอาชีพมารวมส่งผล
ต้องย้ายที่อยู่ถึง ๑๒ ครั้ง เพราะอีกชาติหนึ่งในอดีต ได้เห็นเพื่อนของตนมีโอกาสติดตามบิดามารดาย้ายไปตามเมืองต่างๆ ก็เลยมีความคิดว่า ชาตินี้เราไม่ได้ไปที่ไหนเลยจึงตั้งความปรารถนาว่าภพชาติต่อไปขอให้ได้ย้ายไปตามเมืองต่างๆ เช่นเดียวกับเพื่อนของตนบ้าง จะได้ท่องเที่ยวไปในหลายๆ แห่ง นึกอย่างนี้ซ้ำๆ ผังนี้จึงติดตัวมาให้สมปรารถนาในชาตินี้

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028323316574097 Mins