เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๕

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2561

รักธรรมะให้มากๆ
ธรรมะช่วยเราได้ทุกสิ่ง
ช่วยได้ทั้งในปัจจุบัน
ทั้งตอนจะละโลก
ทั้งตอนที่มีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้ว
รวมไปถึงภพชาติถัดๆ ไปในอนาคต

 Total Execution Time: 0.016464265187581 Mins