เพลง ศรัทธาไม่เคยเปลี่ยน : เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2561

 

 

เพลง ศรัทธาไม่เคยเปลี่ยน : เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
คำร้อง : ธรรมกิตติ์
นักร้อง : ชฎลศ์พร
ทำนองเพลง : ขอโทษหัวใจ
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุกบุญที่เราได้ทำมา
ให้ตอกย้ำศรัทธาแม้นานแค่ไหน
เจดีย์ตระการ  ยิ่งใหญ่ได้เกิดมา
เพื่อให้เราได้นึกทุกบุญญา
เพื่อวันที่พ้นไปได้ปลื้มสุดหัวใ
เป็นเจดีย์งดงาม แห่งองค์พระไตรรัตน์
นึกถึง แต่คราวเมื่อสร้างวัด
ว่าเราเดิน ตามปณิธานนานแค่ไหน
ให้เรานึกถึงบุญเวียนวน
กลั่นใจให้คงก้าวต่อไป
และ ปณิธานอย่าได้ละ
บอกตัวเรานั้นต้องทำสุดใจ 
มันคงก้าวไป  และทำด้วยใจให้สุดเส้นชัย
ที่พึงเมื่อท้อใจ
เพราะมีเจดีย์แห่งนี้ยิ่งใหญ่
มาทำวันนี้ให้ปลื้ม จนสุดใจ  กันเถิดนะเรา
นามว่า  เกาะแก้ว พราวเหมือนดังกับเทวา
สร้างไว้ให้เราได้รู้ว่า
กี่สิบปีเราคงศรัทธาในเป้าหมาย
เราร่วมสร้างกันมาทุกสิ่ง
บอกตัวเองจะไม่ยอมทิ้ง
ใจยังมั่นคงทำต่อไป
ปณิธานไม่เคยละ
และยังยืนยันจะทำสุดใจ
มั่นคง ก้าวไป  และทำด้วยใจให้สุดเส้นชัย
ที่พึงเมื่อ ท้อใจ
เพราะมีเจดีย์แห่งนี้ใหญ่
มั่นคง  ก้าวไป  ด้วยใจที่ยังตอกย้ำ
ให้เราปลื้มใจ
ก็ยังคงขอจะทำต่อไป
มาทำวันนี้ให้ปลื้มจนสุดใจกันเถิดนะเรา
และยังคงขอ  จะตามตะวันไปถึงสุดแห่งธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010681668917338 Mins