บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๖๕

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2561

ตายแล้วไม่สูญหาย

ชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่เชิงตะกอน

เเต่ยังมีชีวิตหลังความตายอีก

 


 

๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0072218338648478 Mins