ภาพบรรยากาศต้นเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2561