พิธีทอดผ้าป่า วัดไผ่โรงวัว และวัดอัมพวัน ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน วันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2561