๕๙ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2561

ภายนอกเคลื่อนไหว
ภายในหยุดนิ่ง
ข้างนอกแม้เคลื่อนไหวอย่างไรก็ตาม
ข้างในใจต้องหยุดนิ่ง

 


 

๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
 

 Total Execution Time: 0.0045142809549967 Mins