ปลุกเสกพระให้ถูกต้อง

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2561


ปลุกเสกพระให้ถูกต้อง


คำถาม : การปลุกเสกพระที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไรกันครับ


         พระอาจารย์ : ทำอย่างนี้คุณโยมถ้าจะเสกพระให้ถูกต้องจริง ๆ ละก็ต้องเสกพระในตัวไม่ใช่พระเครื่องนะ คือ ตั้งใจนั่งสมาธิจนเห็นองค์พระธรรมกายในตัวใส ๆ สว่าง ๆ ที่ศูนย์กลางกาย อย่างนี้ละก็ตัวเราจะกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไปเลย แต่ถ้าเกิดกรณีที่เขาเสกพระเครื่องก็คือ การที่ตั้งใจสวดมนต์นั้งสมาธิระลึกถึงพุทธคุณ แล้วก็อ้างอิงอำนาจพุทธคุณนั้นลงในพระเครื่อง เพื่อที่ว่าคนที่ได้รับไปก็จะได้เป็นสิริมงคลเป็นต้น ซึ่งจะทำได้ผลดีเมื่อผู้ที่ปลุกเสกอย่างที่ว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบจริง ๆ ไม่ใช่สร้างพระเครื่องขึ้นมาเพื่อหวังผลทางการค้า แต่ว่าเพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับญาติโยมมีที่ยึดเหนี่ยวใจ แล้วก็ทำด้วยใจที่เป็นกุศล ทำด้วยใจที่จดนิ่งอยู่ในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคุณของพระรัตนตรัยจริง ๆ เจริญพร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013845006624858 Mins