ชีวิตเราของใคร

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน ชีวิตเราของใคร

ชีวิตเราของใคร

 

คำถาม : ผมคิดสงสัยว่าผู้ที่มีบุญคุณกับผม เช่น ช่วยหางานให้ทำ ให้ยืมเงิน ช่วยเหลืออะไรที่เราไม่มีทำให้เราสบายใจ โดยบางครั้งเราก็ไม่ได้ร้องขอ เขาเหล่านี้มีสิทธิ์กับชีวิตเรามากขนาดไหนครับ

 

          พระอาจารย์ : รู้คุณท่านแล้วหาทางแทนคุณท่านด้วย ในรูปแบบที่เราเองสามารถทำได้ ช่วยเหลือการงานของท่าน แบ่งเบาภาระท่าน หรือว่าอีกหน่อยเราเองฐานะดีขึ้นคนช่วยเราเองลำบาก เราก็ไปช่วยเขาตอบแทนอย่างนี้เป็นต้น ชีวิตเราก็ยังเป็นชีวิตเราอยู่นั้น ๆ เองบุญที่เราสร้างบาปที่เราทำ เราคือผู้ต้องรับผลแห่งการกระทำนั้น ๆ แต่ว่าสิ่งที่เราเองจะต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่น คือ ความกตัญญูกตเวที เจริญพร

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011146346728007 Mins