คำสอนเรื่องนรก-สวรรค์

วันที่ 14 เมย. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน คำสอนเรื่องนรก-สวรรค์

คำสอนเรื่องนรก-สวรรค์

 

คำถาม : การที่มีนักการศาสนาบางท่านสอนว่าเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์เป็นอุบายที่
พระพุทธเจ้าสร้างขึ้น
เพื่อให้คนไม่กล้าทำบาปการสอนอย่างนี้ถูกต้องไหมจะมีวิบากกรรม
อย่างไร

 

          พระอาจารย์ : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสกับสามเณรราหุลบอกว่า ราหุลเธอจงอย่าโกหกแม้เพียงล้อเล่นขนาดเป็นสามเณรน้อย 7 ขวบ ล้อเล่นท่านยังห้ามโกหกเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราสอนเราทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลย ไม่มีการเมคเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้น เพื่อมาขู่ให้คนกลัวบาป แล้วไม่กล้าทำบาป ไม่มี ท่านกล่าวเรื่อง นรก สวรรค์ บุญ บาป นั้นคือเรื่องจริง มีจริง ๆ นรกมีจริงนะ สวรรค์มีจริงนะ บุญมีจริง บาปมีจริงนะ เราจะเชื่อตอนเป็น คือตอนยังมีชีวิตอยู่หรือเราจะไปเห็นตอนตาย ถ้าเชื่อตอนเป็นแล้วหลีกเลี่ยงการทำบาป แต่ตั้งใจสร้างบุญกุศลละโลกแล้วเราจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ แต่ถ้าเราไม่เชื่อไปทำบาปบุญกุศลไม่ยอมสร้างตายไป ไปตกนรกตอนนั้นต้องเชื่อแน่นอน เพราะเจอแล้วยมบาลเอามีดเอาดาบมาปรับสับตัวชั๊วชะฉับ ตายเกิด ๆ เป็นล้านหนทรมานมากไปเห็นตอนตายตอนนั้นแก้ตัวไม่ทันแล้วนะ บอกเชื่อแล้ว ๆ กลัวแล้วขอเวลาแก้ไขตัวเองหน่อยหมดสิทธิ์ ต้องรับวิบากกรรมในนรกอีกยาวนานมานับเวลามนุษย์เป็นล้านๆๆปีเลยน่ากลัวมากไม่คุ้ม เพราะฉะนั้นเชื่อตอนเป็นแล้วก็ตั้งใจทำความดีหลีกเลี่ยงความชั่วเผื่อเหนียวไว้ก่อนดีกว่า เพราะฉะนั้นนักการศาสนาที่ไปสอนว่าเป็นเรื่องเมคขึ้นนั้นไม่ถูกต้องเลย เป็นการให้มิจฉาทิฏฐิกับประชาชนอย่าไปทำให้สอนตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีที่สุด เจริญพร

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024080832799276 Mins