พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 15 จำนวน 20 รูป วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ-ศ- 2561 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0012487332026164 Mins