เล่นแชร์ลูกโซ่ เพื่อนำเงินมาทำบุญ

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน เล่นแชร์ลูกโซ่ เพื่อนำเงินมาทำบุญเล่นแชร์ลูกโซ่ เพื่อนำเงินมาทำบุญ

 

คำถาม : เล่นแชร์ลูกโซ่ เพื่อนำเงินมาทำบุญจะเป็นบุญหรือเป็นบาปครับ? ถูกหรือผิดครับ?

 

           พระอาจารย์ :  คุณโยม แชร์ลูกโซ่ก็คือ เป็นเกมเงินต่อเงินใช่ไหม ที่เขาเรียกว่า money game คือรายได้ไม่ได้มาจากการทำธุรกิจการค้าอะไร แต่มาจากกการนำเงินของสมาชิกใหม่ใส่เข้ามา แล้วต้องไปขยายหาสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเอาเงินเข้ามาแล้วก็แจกจ่ายไปให้กับสมาชิกเก่าๆตามกติกาที่ตั้งเอาไว้ เกมอย่างนี้ มันต้องมีจุดจบ คือ จะต้องถูกยุบไปในตอนใดตอนหนึ่ง เพราะว่ามันไม่สามารถขยายไปเรื่อยๆได้โดยไร้ที่สิ้นสุดหรอก เพราะไม่ได้เกิดผลิตผลต่างๆขึ้นมาจริง ดังนั้น ต้องถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องอย่างหนึ่ง ผิดกฎหมายและผิดศีลผิดธรรมด้วย ดังนั้นอย่าไปทำเลย ได้ไม่คุ้มเสีย เอาเงินมาทำบุญเราได้บุญไหม ก็ได้ แต่บุญไม่บริสุทธิ์  จะได้บุญมากพระพุทธเจ้าบอกว่า วัตถุ คือสิ่งที่เราเอามาทำบุญต้องบริสุทธิ์ด้วย เหมือนคนถ้าเกิดว่าไปคดโกงเขามาไปปล้นเขามาแล้วมาทำบุญ มันก็ได้บุญนะ แต่ว่าไม่มาก ไม่เหมือนทรัพย์ที่มาด้วยความบริสุทธิ์ ดังนั้นเราตั้งใจประกอบสัมมาอาชีวะ ได้ทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์ แล้วตั้งใจทำบุญเต็มกำลังของเรา จะมากจะน้อยเต็มกำลังของเราก็โอเค อย่างนั้นจะดีกว่า ถามว่าบุญที่ได้จากทรัพย์ที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเวลาเกิดผลจะเป็นอย่างไร ก็รวย แต่เดี๋ยวก็จะมีเหตุ คนนั้นมาคด คนนี้มาโกง ทำให้ทรัพย์สินต้องสูญหายไป ดังนั้น ไม่คุ้ม เราเอาแบบบุญบริสุทธิ์ ทรัพย์บริสุทธิ์เพียวๆดีกว่า เจริญพร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010226488113403 Mins