๑๔๓ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2561

การปฏิบัติถูกต้อง
เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราไปถูกทาง
และจะมีประสบการณ์ภายใน
ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
มายํ้ากันตรงนี้ให้เยอะๆ นะ

 


 

๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.015326849619548 Mins