๑๖๐ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2561

เพราะความอยากแท้ๆ
จึงทำให้แย่อยู่ทุกวัน

 


๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕