อิทธิพลของสื่อ

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2561

อิทธิพลของสื่อ

อิทธิพลของสื่อ

        สื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการชี้นำสังคม ถ้าสื่อดีสังคมก็ดี แต่ถ้าหากไปถามคนทำสื่อเขาก็จะบอกว่า ถ้าสังคมดีสื่อก็จะดี

         เพราะสังคมชอบอะไรสื่อก็ต้องตอบสนอง เพื่อสื่อจะได้ขายได้ โฆษณาจะได้เข้า แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ มีสื่อที่ใช้การตลาดนำหน้า เนื้อหาเต็มไปด้วยเรื่องที่เร้าอารมณ์เกิดขึ้นท่วมบ้านท่วมเมือง

        แม้สื่อส่วนใหญ่จะอ้างว่ากระแสสังคมเรียกร้องต้องการเรื่องราวที่ตื่นเต้นเร้าอารมณ์ แต่ในหมู่ประชาชนก็มีความต้องการที่หลากหลาย คนที่ชอบแบบเร้าอารมณ์อาจเป็นคนกลุ่มใหญ่ แต่คนอีกส่วนหนึ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมก็มีอยู่ ถ้าเรามีสื่อทางเลือกเป็นสื่อที่ดี สื่อสร้างสรรค์ สื่อสีขาว ก็จะเป็นมาตรการขั้นต้นเพื่อปกป้องรักษาคนดีที่มีอยู่เดิมเอาไว้ ให้เขามีช่องทางเลือกที่จะรับสื่อที่ดีงามได้ หากถามว่าสื่อสร้างสรรค์นี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็คงต้องอาศัยผู้ที่เห็นคุณค่าของธรรมะ ปรารถนาจะเห็นสังคมสงบร่มเย็น มาช่วยกันคนละไม้คนละมือสร้างสื่อสีขาวนี้ขึ้นมา

        เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วเราจะพบว่า ปัญหาใหญ่อยู่ที่สื่อที่เด็กเสพ ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันสร้างสื่อที่ดีเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นให้กับลูกหลานเรา และเราจะต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายคนดี เพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม แล้วเพื่อนฝูงคนที่เราคบหาก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชักนำเราไปในทิศทางต่างๆ ดังคำโบราณที่ว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คนเราอยู่ในสังคมใดก็มีแนวโน้มจะเป็นไปอย่างนั้น ตรงประเด็นนี้อยากจะขอฝากคุณพ่อคุณแม่ ผู้ใหญ่ที่มีลูกหลานเอาไว้อย่างหนึ่งคือ สิ่งที่มีผลไม่ยิ่งหย่อนกว่าการอบรมคือ สังคมของเด็ก เราจึงต้องสร้างสังคมที่ดีให้แก่เด็กด้วย เมื่อมีคนดีเกิดขึ้นมากๆ คนดีเหล่านี้ก็ต้องการบริโภคสื่อที่ดี สื่อซึ่งต้องตอบสนองต่อตลาดก็จะผลิตสื่อดีๆ มาตอบสนอง วงจรบวกก็จะเกิดขึ้น

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039269169171651 Mins